گواهینامه ها

گواهینامه ISO-17025-2017

گواهینامه ISO-17025-2017

شرکت سنجشگران میزان ایزار (سما) موفق به دریافت ISO-17025-2017 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید.
گواهینامه تائید صلاحیت آزمون

گواهینامه تائید صلاحیت آزمون

شرکت سنجشگران میزان ایزار (سما) موفق به دریافت گواهینامه آزمون از ملی استاندارد ایران گردید.
گواهینامه سمتا

گواهینامه سمتا

شرکت سنجشگران میزان ایزار موفق به دریافت مجوز همکاری سمتا و عضویت در شبکه همکاران در حوزه بازرسی و کنترل کیفیت (تست و اندازه گیری، کالیبراسیون) در سال 1400 شده است.