شرکت سنجشگران میزان ابزار

درباره ما

شرکت سنجشگران میزان ابزار در سال 1390 توسط مهندس علی رهبری‌مهر با هدف تحقق و توسعه اندازه‌شناسی بر پایه اصول علمی و روش‌های استاندارد و پاسخ به نیاز مشتریان تاسیس شد. این شرکت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 با شماره 694 توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، اعتباربخشی شده است و دامنه کاری آزمایشگاه‌ها برای کالیبراسیون کمیت‌های شیمیایی، الکتریکی، دمایی، فشار، جرم وحجم، نیرو، گشتاور و ابعادی است. ما به مشتریان اطمینان می‌دهیم که کار آزمایشگاه بر اساس استانداردها و روش‌های اجرایی تعریف شده است و اعتباردهی خود را از سال 1393 حفظ کرده و همچنان برنامه توسعه "اعتباربخشی" خود را برای برآورده کردن نیازهای بازار و تغییرات الزامی ادامه می‌دهیم.

علم ما اندازه‌شناسی، کسب و کار ما درستی

Metrology is our science, Accuracy is our Business

شرکت سنجشگران میزان ابزار (سما)

آزمایشگاه کالیبراسیون دارای گواهینامه تائید صلاحیت ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI)

اخبار

دستاورد ها

تدوین استاندارد راهنمای تعیین فواصل کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و بازنگری آن
تدوین استانداردهای راهنما- کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در حوزه کالیبراسیون شیمی، فیزیک، مکانیکال و الکتریکال شامل راهنمای کالیبراسیون اسپکترو فتومتر، pHمتر، هدایت سنجی، ماشـینهای آزمون مواد )نیرو، جابجایی و سـرعت( فلومتر، تایمر، الک، محفظه )چمبر(های دما و رطوبت، ویسکومتر )چرخشی و کاپیلاری( و ..
تدوین استاندارد راهنما- برآورد عدم قطعیت اندازه گیری، تدوین استاندارد راهنما تضـمین کیفیت نتایج اندازه گیری، سری استانداردهای راهنما، مواد مرجع گواهی شده ،CRMسری استانداردهای درستی نتایج و روشهای اندازه گیری
مشـارکت در بازنگری استاندارد راهنمای کالیبراسیون و برآورد عدم قطعیت مالتیمترهای دیجیتال، منابع تغذیه ،DC منابع تغذیه ،AC اسیلوسکوپ
مشـــــــــارکت در بازنگری سند OIML D10با عنوان تعیین فواصل کالیبراسیون تجهیزات اندازهگیری، از طریق دبیرخانه. ISIRI/OIML/TC4نظرات این دبیر خانه مؤثر واقع شده و یکی از نظرات جزء بندهای استاندارد شده است.
تعیین فواصل کالیبراسیون تجهیزات با روش های علمی و راهنماهای بین المللی از دستاوردهای ما است.
 

دقت

سرعت

آزمایش و آزمون

گارانتی و پشتیبانی

تجهیزات آزمون و اندازهگیری و اندازهگیری درست ، در کیفیت خدمات یا تولید شما نقش بســزایی دارند. بنابراین هرگاه از کالیبراسیون شرکت سما رضایت نداشتید، ما کالیبراسیون را مجددا برای شما انجام میدهیم تا از مشـخصــات فنی تجهیز اطمینان حاصل شود. با توجه به نگرانیهای خود در این خصــوص، با بخش خدمات مشــتری ما تماس بگیرید و ما بلافاصله آن را در دستور کار خود قرار خواهیم داد. شما میتوانید با شماره ۴۴۱۹۰۷۶۷با بخش خدمات مشتری تماس بگیرید

تماس با ما

 

شنبه تا چهارشنبه

8.30 صبح الی 17 بعد از ظهر