آزمایشگاه

آزمایشــگاه کالیبراسیون شیمی

کالیبراسیون تجهیزات شیمی که کاربرد آنها در آزمایشگاه های شیمی، میکروبیولوژی، مواد غذایی، دارویی، فرآورده های نفتی است، از اهمیت خاصی برخودار است. لذا کالیبراسیون این نوع تجهیزات مطابق استانداردهای ملی و بین المللی و یا روشهای اجرایی تعریف شده انجام میشود.

توانایی کالیبراسیون:

طول موج و جذب فتومتری (اسپکتروفتومتر و کدورت سنج)- ویسکوزیته ( لوله موئین و چرخشی)- دانسیته (هیدورمتری و الکل سنجی)- هدایت الکتریکی (هدایت سنجی، سل هدایت سنج و دیونایزر)- pH ( pH سنجی، الکترود pH سنج)- ضریب شکست ( رفراکتومتر و بریکس سنج)- پلاریمتر (زاویه چرخش)- تیتراتور و کارل فیشر ( حجم، pH، اختلاف پتانسیل، مقدار آب)- DO متر- BOD متر- COD متر و ...

آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم:

آزمایشگاه جرم و حجم این شرکت با وزنه‌های مرجع کلاس E2 و ترازوها از ریزنگری 0.00001 g ارائه خدمات می‌کند. یکی از اصول ما مشارکت در آزمون‌های مهارت برای تضمین کیفیت نتایج اندازه‌گیری است که این مهم هرساله در این آزمایشگاه انجام شده و همواره نتایج رضایت بخشی داشته است.

توانایی کالیبراسیون:

وزنه‌های کلاس F1 و تعیین کلاس وزنه، ترازوها و بررسی کلاس درستی آنها مطابق سند OIML، ظروف حجمی (انواع بورت، پیپت، بالن، استوانه مدرج و ...) و بررسی کلاس درستی آنها مطابق استانداردها، سمپلرها و میکروپیپت مطابق استاندارد ISO و ...

باسکول‌ها با وزنه‌های کلاس M1 تا گستره 2000 کیلوگرم

آزمایشـگاه کالیبراسیون فشــار

کالیبراسیون هیدرولیکی و پنوماتیک در گستره -0.85 to 700 bar با تجهیزات مرجع از FLUKE و DHB Budenberg

توانایی کالیبراسیون:

تست گیج، گیج فشار، گیج اختلاف فشار، ترنسمیتر و ترنسدیوسر فشار، سوئیچ فشار، شیر اطمینان

آزمایشگاه کالیبراسیون گشـتاور

کالیبراسیون گشتاور سنجی در صنعت و بخصـوص در صنایع خودرو و قطعات خودرو و در صنعت هوایی بسـیار مهم است. کالیبراسیون، نحوه استفاده و بکارگیری و گسـتره کاری گشـتاور سنجها و آچارهای گشــتاور، در میزان خطای اندازه گیری و اندازه گیری درست اهمیت دارد. در آزمایشگاه گشتاور برای کالیبراسیون از دو تجهیز مرجع )ترک تستر( در گستره 100 Nm و 1000 Nmبا عدم قطعیت % 0.1 و برای کاهش خطای انســــــانی از میز گشــــــتاور مناسب در این فرآیند استفاده میشود،همچنین نوع و کلاس این تجهیزات در این آزمایشگاه مشخص و خطای اندازه گیری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

توانایی کالیبراسیون:

گشتاور سنجها و آچارهای گشتاور تا 1000 Nm

آزمایشــگاه کالیبراسیون الکتریک و الکترونیک

کالیبراسیون کمیت‌های الکتریکی قابل ردیابی به CMI ( موسسه اندازه‌شناسی ملی کشور چکسلواکی) که یکی از اعضای توافقنامه CIPM-MRA هست. (پاورقی- توافقنامه CIPM-MRA مبنای به رسمیت شناختن متقابل استانداردهای اندازه‌گیری ملی، گواهینامه‌های کالیبراسیون و نتایج منتشر شده توسط مؤسسات اندازه‌شناسی ملی کشورهای عضو است.)

ما متخصص کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی هستیم، چرا که در تدوین بیش از 30 استاندارد راهنمای کالیبراسیون در مرکز استاندارد دفاعی مشارکت فعال داشته‌ایم و با 15 سال تجربه کاری در آزمایشگاه کالیبراسیون صنعت هوایی، آن را تأسیس کرده‌ایم. بانک اطلاعاتی تجهیزات اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی را در سالیان متمادی ایجاد و کارشناسان ما همواره به آن دسترسی دارند. ما قبل از کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی:

  • نحوه استفاده و بکارگیری آنها را می‌دانیم
  • مشخصات فنی و پارامترهای اندازه‌گیری آنها را می‌شناسیم
  • بهترین نقاط کالیبراسیون را مطابق اطلاعات فنی سازنده و استاندارد راهنما‌ ها تعیین می‌کنیم
  • ما می‌دانیم از چه تجهیز مرجع مناسبی استفاده کنیم که حداقل TUR 3:1 ایجاد شود.

آزمایشگاه کالیبراسیون دما

آزمایشگاه کالیبراسیون دما:

دماسنجها و انواع تجهیزات اندازه‌گیری دما مستعد رانش هستند، بنابراین کالیبراسیون دوره‌ای آنها بسیار مهم است. کالیبراسیون دما علاوه بر تجهیزات مرجع مناسب و روش‌ها، نیازمند کارشناس کالیبراسیون خبره است تا بتواند درسترین اندازه‌گیری را انجام دهد. سنسورهای دما با خط نشان‌ها و طول و ضخامت و فاصله بیانگر نحوه استفاده و اندازه‌گیری هستند. بنابراین آشنایی از نحوه اندازه‌گیری این تجهیزات در کالیبراسیون آنها اهمیت دارد.

توانایی کالیبراسیون:

دماسنج مایع در شیشه، ترموکوپل‌ها، دماسنج‌های مقاومتی، گیج‌های دما (سیستم پر شده و دو فلزی)، محیط‌های دمایی (کوره، آون، یخچال، فریزر، بن ماری (حمام آب)، انکوباتور و ...)، ترنسمیترها و ترنسدیوسرهای دما، کالیبراتورهای الکتریکی دما، ترمومترهای دیجیتال، دماسنج‌های محیطی، کنترلرهای دما، ثبات دما، سوئیچ‌های دمایی، اتوکلا (دیتالاگر دما و فشار بی‌سیم) و ...

آزمایشـگاه کالیبراسیون رطوبت

برای یک کالیبراسیون با عدم قطعیت کوچک بایستی از نقاط ثابت رطوبت با عدم قطعیت 0.5 % استفاده شود. ما اطمینان میدهیم که نقاط ثابت رطوبت که پایداری 0.1 % را دارند، مطمئن ترین محیط برای کالیبراسیون رطوبت سنجها و سنسور های رطوبت هستند. ما کالیبراسیون رطوبت سنجه او سنسور های رطوبت را در پنج نقطه ثابت در گستره 11.3 to 94.5 % RH انجام می‌دهیم.

کالیبراسیون محفظه دما و رطوبت و محیط‌های دمایی در آزمایشگاه‌های تست و آزمون بسیار مهم و تاثیر گذار در نتایج آزمون است. به همین دلیل برای ساخت و آزمون آنها سری استاندارد IEC 60068 و استانداردهای ASTM و JIS منتشر شده است. ما کالیبراسیون این تجهیزات را مطابق الزام این استانداردها که در استاندارد راهنمای IDS1361 آورده شده است، انجام می‌دهیم. بررسی همگنی، یکنواختی فضایی و پایداری در این تجهیزات از الزامات کالیبراسیون آنها است. استاندارد راهنمای کالیبراسیون محیط‌های دما و رطوبت و برآورد عدم‌ قطعیت آنها، توسط ما تدوین شده است.   

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

اندازه‌گیری دقیق و میزان خطای ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده، در قطعات ساخته شده کاملا نمایان است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای پیشرفته و سازمان استاندارد سازی ISO، استانداردهایی برای این تجهیزات منتشر  و حداکثر خطای مجاز آنها را در حد میکرومتر تعیین کردند. این موضوع بیانگر اهمیت اندازه‌گیری ابعادی در صنعت است. ما اطمینان می‌دهیم که کالیبراسیون ابزارهای اندازه‌گیری شما در آزمایشگاه ابعاد، در یک شرایط محیطی الزامی استاندارد و تجهیزات مرجعی که کالییبراسیون آنها بصورت دوره‌ای انجام می‌شود، انجام و در گواهینامه کالیبراسیون، خطای اندازه‌گیری و حداکثر خطای مجاز و عدم‌ قطعیت کالیبراسیون و تفسیری از لحاظ اندازه‌ شناختی بیان می‌شود.

توانایی کالیبراسیون:

کولیس، میکرومتر، ساعت اندازه‌گیری، عمق‌ سنج، ارتفاع سنج، الک، متر، خط‌کش، نقاله، زاویه‌سنج، شیب سنج و ...

آزمایشگاه کالیبراسیون نیرو

کالیبراسیون ماشین‌های آزمون مواد ( کششی و فشاری) تا گستره 100000 kgf با استفاده از لودسل‌های مرجع کلاس C3

کالیبراسیون سرعت و جابجایی مطابق استاندارد

مجری تدوین استاندارد راهنمای کالیبراسیون ماشینهای آزمون مواد:

کالیبراسیون نیرو و برآورد عدم‌ قطعیت آن

کالیبراسیون سرعت و برآورد عدم‌ قطعیت آن

کالیبراسیون جابجایی و برآورد عدم‌ قطعیت آن