درباره ما

شرکت سنجشگران میزان ابزار

شرکت سنجشگران میزان ابزار در سال 1391 توسط مهندس علی رهبری‌مهر با هدف تحقق و توسعه اندازه‌شناسی بر پایه اصول علمی و روش‌های استاندارد برای شناسایی و پاسخ به نیاز مشتریان تاسیس شد و در تاریخ 10/02/1392 موفق به دریافت تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان تهران و در سال 1393 موفق به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، NACI، گردیده است.

  • دارای گواهینامه استاندارد ISO/ IEC17025 با شماره 694 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  • دارای تایید صلاحیت آزمون، T2787 اداره کل استاندارد استان تهران

همکاری با سازمان ملی استاندارد – دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارهای بین‌المللی

1 – دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML-TC4 – استانداردهای اندازه‌گیری و تجهیزات کالیبراسیون و تصدیق

2 – دبیر خانه کمیته فنی متناظر ISIRI/OIML-TC3 – کنترل اندازه‌شناختی

3 – عضو کمسیون فنی تدوین استاندارد ملی – تجهیزات اندازه‌گیری دما (IPS-E-IN-120)

سوابق مدیر ارشد: 

  • 16  سال سابقه کار در آزمایشگاه‌های کالیبراسیون شرکت پنها
  • عضو کمیته فنی تدوین استاندر در مرکز استاندارد دفاعی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران

 

تدوین استانداردهای:

* استاندارد تعیین فواصل کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری و بازنگری آن

* استانداردهای راهنما – کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری در حوزه کالیبراسیون شیمی، فیزیک، مکانیکال و الکتریکال  شامل راهنمای کالیبراسیون اسپکترو فتومتر، pH متر، هدایت‌سنجی، ماشینهای نیرو (نیرو، جابجایی و سرعت)، فلومتر، تایمر، الک، محفظه (چمبر)های دما و رطوبت، ویسکومتر (چرخشی و کاپیلاری) و …

* استاندارد راهنما – برآورد عدم قطعیت اندازه‌گیری، استاندارد تضمین کیفیت نتایج اندازه‌گیری، سری استانداردهای راهنما- مواد مرجع گواهی شده CRM، سری استانداردهای درستی نتایج و روش‌های اندازه‌گیری

قرارداد تدوین دستورالعمل کالیبراسیون و پایش میانی کنتورهای برق- پژوهشگاه نیرو

 

آموزش و سوابق آموزشی:

* برگزاری دوره های آموزشی کالیبراسیون عمومی و تخصصی 

* همکاری با پژوهشگاه جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص آموزش دوره‌های کالیبراسیون و تدوین سر فصل‌ها

* مدرس درس سيستم هاي اندازه گيري و كاليبراسيون هواپيما و آزمايشگاه سيستم هاي اندازه گيري و كاليبراسيون در مرکز آموزش هوانوردي – برگزاري دوره آموزشي (تئوري- كارگاهي) در نيروگاه اتمي بوشهر و …

1
سال تجربه
1
تعداد اجرا شده
1
مشتریان وفادار ما