آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

آزمایشگاه کالیبراسیون فشار

کالیبراسیون گیج های هموژنی در صنایع غذایی، گیجهای اختلاف فشار با گستره پاسکال در صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی، گیجهای فشار فلنچی، لوله بوردون و دیافراگمی فشار بالا و فشار پایین در سکوهای نفتی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و … از سوابق ما است. کالیبراسیون سکوهای نفتی سی باس، پارادایس، سینا ۱و سان دک و … از سوابق درخشان ما در تعمیر، تنظیم و کالیبراسیون است.

اندازه گیری فشار و کنترل آن علاوه بر کیفیت محصول، در ایمنی و کنترل سیستم ها نیز اهمیت بسزایی دارد. از همین رو کالیبراسیون این تجهیزات در حالتهای هیدرولیکی و پنوماتیکی و در گستره -0.85 to 700 barبا تجهیزات مرجع از FLUKEو DHB Budenbergبا عدم قطعیت % 0.015انجام می شود

توانایی کالیبراسیون:

  • تست گیج
  •  گیج فشار
  • گیج اختلاف فشار
  • ترنسمیتر و ترنسدیوسر فشار
  • سوئیچ فشار
  • شیر اطمینان