آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد به منظور آگاهی از خطا در اندازه‌گیری ابعادی و کاهش ریسک‌های حاصل از آن، بررسی عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد شرکت سنجشگران میزان ابزار ضمن با بهره‌مندی از تجهیزات مرجعی با قابلیت ردیابی به استانداردهای بین‌المللی، بر اساس گستره عملکردی، گواهینامه تاییدصلاحیت و استانداردهای ملی و بین‌المللی خدمات خود را توسط کارشناسانی مجرب به مشتریان ارائه می‌دهد.

  • گیج بلوک گرید 00
  • میز صافی گرید 00
  • اپتیکال Parallel و Flat
  • خط‌کش مرجع
  • میکروسکوپ اندازه‌گیری
  • VMM

توانایی‌ها برای کالیبراسیون تجهیزات

مشتریان وفادار