آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد

آزمایشگاه ابعاد

کالیبراسیون ابعادی، شامل تجهیزاتی می شود که اندازه فیزیکی یک جسم مرتبط با طول، عرض، قطر و زاویه را اندازه گیری می‌کند. همچنین برای بررسی تجهیزاتی که خواص هندسی قطعات ماشینکاری شده مانند موقعیت سوراخ، مسطح بودن، موازی بودن و مقطع قطعات را اندازه‌گیری می‌کند، استفاده می‌شود.

تجهیزات ابعادی تقریباً در هر محیط تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اندازه‌گیری‌های آنها نقش مهمی در نظارت بر هرگونه انحراف در فرآیندهای تولید و اطمینان از مونتاژ مناسب و قابلیت تعویض قطعات دارد.

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد شرکت سنجشگران میزان ابزار ضمن بهره‌مندی از تجهیزات مرجع با قابلیت ردیابی به استانداردهای بین‌المللی، بر اساس گستره عملکردی، گواهینامه تایید صلاحیت و استانداردهای ملی و بین‌المللی خدمات خود را توسط کارشناسانی مجرب ارائه می‌دهد.

 

تجهیزات مرجع:

توانایی‌ها برای کالیبراسیون تجهیزات

 

در صورتی که تجهیز مورد نظر شما برای کالیبراسیون در لیست بالا وجود ندارد، از صفحه تماس با ما، در ارتباط باشید.

 

مشتریان وفادار